Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Radi by ste získali odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania? Naša spoločnosť ponúka služby pre uchádzačov aj pre verejného obstarávateľa. Vieme vám poskytnúť služby “na kľúč” alebo aj individuálne konzultácie. Poskytujeme aj právne poradenstvo, analýzy a služby pre záujemcov o verejné zákazky. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Uchádzač

Na kľúč

Paušálne vám vieme zabezpečiť „služby na kľúč“ vo verejnom obstarávaní a vedieme za vás kompletnú agendu pri vyhotovení a podávaní ponúk. Samozrejme každú jednu súťaž konzultujeme s klientami.

V úvodnej konzultácii s klientom analyzujeme poskytované služby/dodávané tovary, na základe čoho vypracujeme stratégiu účasti vo verejných obstarávaniach.

Na základe získaných informácií vyhľadávame vhodné zákazky pre klientov a po konzultácii a odsúhlasení predkladáme ponuky. Počas predkladania ponúk komunikujeme s klientami ohľadne cenových návrhov, požadovaných dokladov, zároveň komunikujeme i s verejným obstarávateľom, podávame žiadosti o vysvetlenie, nápravu a podobne.

 • Zápis do zoznamu hospodárskych služieb
 • Zápis do registra partnerov verejného sektora
 • Vyhľadávanie vhodných príležitostí pre záujemcu
 • Konzultácie so záujemcom
 • Predkladanie ponúk
 • Komunikácia s verejným obstarávateľom
 • Príprava Žiadosti o nápravu
 • Príprava Námietky
  Poradenstvo vo verejnom obstarávaní
 • Aké sú možnosti uchádzať sa o zákazky
 • Aké sú plánované či prebiehajúce verejné obstarávania
 • Aké potrebné certifikáty, súhlasy sú potrebné v danej oblasti
 • Analýza konkurencie a ich cenové relácie

Individuálne poradenstvo

Paušálne vám vieme zabezpečiť „služby na kľúč“ vo verejnom obstarávaní a vedieme za vás kompletnú agendu pri vyhotovení a podávaní ponúk samozrejme každú jednu súťaž konzultujeme s klientami.

V úvodnej konzultácii s klientom analyzujeme poskytované služby/dodávané tovary, na základe čoho vypracujeme stratégiu účasti vo verejných obstarávaniach.

Na základe získaných informácií vyhľadávame vhodné zákazky pre klientov a po konzultácii a odsúhlasení predkladáme ponuky. Počas predkladania ponúk komunikujeme s klientami ohľadne cenových návrhov, požadovaných dokladov, zároveň komunikujeme i s verejným obstarávateľom, podávame žiadosti o vysvetlenie, nápravu a podobne.

Verejný obstarávateľ

Obstarávanie „Na kľúč“

V rámci komplexného verejného obstarávania vám zabezpečíme:

 • Administráciu verejného obstarávania v informačnom systéme na zadávanie zákaziek
 • Zvolenie postupu verejného obstarávania
 • Stanovenie PHZ
 • Vypracovanie príslušných oznámení
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Vypracovanie zmluvy
 • Komunikácia so záujemcami/uchádzačmi
 • Vyhodnotenie ponúk
 • Vypracovanie a zverejnenie povinnej dokumentácie z verejného obstarávania

Individuálne poradenstvo/konzultácia

V prípade, že si verejné obstarávanie zabezpečujete vo vlastnej réžii, radi vám poskytneme konzultačnú a poradenská podporu tak, aby vaša zákazka zodpovedala najvyššej požadovanej kvalite.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás…

Kontakt