Header picture

DRAŽOBNÉ PONUKY - nehnuteľnosť


 V ČASTI NEHNUTEĽNOSTI NÁJDETE UŽ PRIPRAVOVANÉ DRAŽBY3-izbový rodinný dom v Dunajskej Strede - VYDRAŽENÉ!!!!!!!!

popis:

Jedná sa o rodinný dom v zastavanom území obce Dunajská Streda na ulici Brezová vrátane príslušenstva. Obhliadka bola vykonaná iba z vonkajšej strany od Brezovej ulice a od susedov. Rodinný dom bol postavený v roku 1976. Tento rok vzniku stavby potvrdzuje aj jeho konštrukčné a materiálové riešenie a je rozhodujúci pre stanovenie celkovej hodnoty technického opotrebenia RD. Zastavaná plocha prízemia je 120,15 m2.

Na prízemí sa nachádzajú: Zádverie, predsieň, podlaha keramická dlažba, sokel keramický,

kuchyňa, podlaha keramická dlažba, izby – drevené parkety, drevená lišta. Vedľa domu sa nachádza aj garáž bez súpisného čísla. Garáž je samostatne stojaca. Nakoľko vstup na nehnuteľnosť nebol umožnený znalecký posudok bol vypracovaný podľa pôvodného znaleckého posudku Ing. Petra Čepčeka zo dňa 12.06.2011.

typ nehnuteľnosti:
dom
katastrálne územie:
Dunajská Streda
obec:
Dunajská Streda
okres:
Dunajská Streda
dátum konania:
29.6.2012 10:30
miesto konania:
Šamorín, Pomlejská cesta 2205/2A, Šamorín
dražobná zábezpeka:
15000,- €
dátum 1.obhliadky:
15.6.2012 12:00
dátum 2.obhliadky:
25.6.2012 16:00
dátum 3.obhliadky:
25.6.2012 00:00
najnižšie podanie:
78400,- €
minimálne prihodenie:
100,- €
kolo dražby:
1
kontaktná osoba:
Marko, JUDr. Martin
poznámka:


Vložené fotografie:


Vložené dokumenty:
Znalecky posudok
Oznamenie o drazbe