Header picture

DRAŽOBNÉ PONUKY - nehnuteľnosť


 V ČASTI NEHNUTEĽNOSTI NÁJDETE UŽ PRIPRAVOVANÉ DRAŽBY2-izbový byt v Štúrove - VYTÝČENÝ NOVÝ TERMÍN! ZNÍŽENÁ CENA!!!!!

popis:

 

nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Štúrovo a to: byt č. 1, prízemie, vchod: 26, adresa: Kasárenská 26, Štúrovo, v bytovom/obytnom dome súp.č. 1552 postavenom na pozemku parc.č. 777/8 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp.č. 1552 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcely registra “C” parc.č. 777/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1291 m2 o veľkosti 7812/299936, nachádzajúce sa v k.ú. Štúrovo, obec: Štúrovo, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 5189, vedenom Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Nové Zámky.

Jedná sa o dvojizbový nový byt na prízemí. Okná sú plastové, vonkajšie plastové rolety. Podlahy v izbách sú veľkoplošné parkety, kuchynská linka nová, nové spotrebiče, podlahy v kúpeľni keramická dlažba, keramický sokel.

Vstupné dvere do bytu bezpečnostné. Vykurovanie ústredné, panelové plechové radiátory, opatrené meračmi tepla a termostatickými hlavicami.

Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, komora pre byt č. 1, nachádzajúca sa na prízemí obytného domu.

Podlahová plocha bytu je 78,03m2 s pivnicou, ktorá má rozmer 3,08 m2.

Bytový dom sa nachádza v okrajovej časti Štúrova. V okolí je zástavba bytových nízkopodlažnýách montovaných domov, rodinných domov, ubytovacieho zariadenia pre kúpalisko. Lokalita patrí medzi oblasti mesta slúžiace k bývaniu, službám, administratívne priestory. Jedná sa o dobrú nehnuteľnosť.

 


 

typ nehnuteľnosti:
byt
katastrálne územie:
Sturovo
obec:
Štúrovo
okres:
Nové Zámky
dátum konania:
3.10.2012 09:00
miesto konania:
Šamorín, Pomlejská cesta 2205/2A
dražobná zábezpeka:
7500,- €
dátum 1.obhliadky:
20.9.2012 00:00
dátum 2.obhliadky:
28.9.2012 00:00
dátum 3.obhliadky:
28.9.2012 00:00
najnižšie podanie:
30000,- €
minimálne prihodenie:
100,- €
kolo dražby:
1
kontaktná osoba:
Marko, JUDr. Martin
poznámka:


Vložené fotografie: