Header picture

DRAŽOBNÉ PONUKY - nehnuteľnosť


 V ČASTI NEHNUTEĽNOSTI NÁJDETE UŽ PRIPRAVOVANÉ DRAŽBYRODINNY DOM V OBCI HORNE SALIBY - ZNÍŽENÁ CENA!!!!!

popis:

Dražba rodinného domu v obci Horné Saliby v tichej uličke v strede obce. Rodinný dom so súp.č. 493, postavený na pozemku parc.č. 540/2 a pozemok parc. registra  "C" parc.č. 540/1 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2, parcela registra "C" parc.č. 540/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2, a parcela registra "C" parc.č. 541/1 druh pozemku : záhrady o výmere 671 m2, k.ú. Horné Saliby, obec: Horné Saliby.  Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1950 a rekonštruovaný v roku 1998- Vykurovanie s plynovými ohrievačmi, elektroinštalácia. Dom je napojený na verejný vodovod cez vodomernú šachtu.

Na prízemí sa nachádzajú: predsieň, špajza, kúpeľňa, izby, kuchyňa.

2.NP: podkrovie - podkrovie je vstavané do časti povalového priestoru.

 

VIAC INFO: +421 911 903 000

 

VÝRAZNE ZNÍŽENÁ CENA. INFO V DRAŽOBNEJ SPOLOČNOSTI.

 

typ nehnuteľnosti:
dom
katastrálne územie:
Horné Saliby
obec:
Horné Saliby
okres:
Galanta
dražobná zábezpeka:
0,- €
najnižšie podanie:
0,- €
minimálne prihodenie:
0,- €
kolo dražby:
0
kontaktná osoba:
Marko, JUDr. Martin
poznámka:


Vložené fotografie:


Vložené dokumenty:
Znalecký posudok